Darmowa dostawa przy zakupie za min. 229,00zł !

WYSYŁKA I ZWROTY

Wysyłka i zwroty

TERMIN DOSTAWY = CZAS REALIZACJI (3 dni robocze) + CZAS TRANSPORTU Kurier DPD  LUB "Poltraf - (1-3 dni robocze)


1. Produkty zakupione w sklepie dostarczane są Klientowi za pośrednictwem firmy kurierskiej "DPD" , lub "Poltraf" wraz z paragonem fiskalnym lub fakturą.

Zamówienia wysyłane są od poniedziałku do piątku do godziny 16:00, zamówienia skierowane do wysyłki po godzinie 16:00 są odbierane przez kuriera dnia następnego. Jeśli paczka zostają skierowana do wysyłki w piątek po godzinie 15:30 kurier odbierze ją dopiero w poniedziałek.

W celu usprawnienia dostaw informujemy, że kurierzy firmy "DPD" dostarczają paczki do godziny 16:00.

Jeśli w tym czasie odbiór przesyłki nie jest możliwy najlepszym rozwiązaniem jest podanie adresu przesyłki do miejsca pracy koniecznie z nazwą firmy.


2. Koszt przesyłki ponosi Kupujący wg poniższej tabeli:

CENNIK DOTYCZY PRZESYŁEK TYLKO NA TERENIE POLSKI.


3. ODSTĄPIENIE OD UMOWY

Mają Państwo prawo odstąpienia od niniejszej umowy w terminie 14 dni bez podania jakiejkolwiek przyczyny.

Termin do odstąpienia od umowy wygasa po upływie 14 dni od dnia w którym weszli Państwo w posiadanie rzeczy lub w którym osoba trzecia inna niż przewoźnik i wskazana przez Państwa weszła w ich posiadanie.


Aby skorzystać z prawa odstąpienia od umowy, muszą Państwo poinformować nas:

Melissa Sp. z o.o.

Drogeria Melissa

ul. Pomorska 75

90-224 Łódź

e-mail: [email protected]

o swojej decyzji o odstąpieniu od niniejszej umowy w drodze jednoznacznego oświadczenia (pismo wysłane pocztą lub na adres [email protected]).


Mogą Państwo skorzystać z wzoru formularza odstąpienia od umowy, jednak nie jest to obowiązkowe.

Aby zachować termin do odstąpienia od umowy, wystarczy, aby wysłali Państwo informację dotyczącą wykonania przysługującego Państwu prawa odstąpienia od umowy.

Wzór oświadczenia o odstąpieniu od umowy (oświadczenie to należy wypełnić i odesłać tylko w przypadku chęci odstąpienia od umowy):


Melissa Sp. z o.o.

Drogeria Melissa

ul.Pomorska 75

90-224 Łódź

e-mail: [email protected] 

- Ja/My(*)……………………………………………………………………………………………………………………………. niniejszym informuję/informujemy(*) o moim/naszym odstąpieniu od umowy sprzedaży następujących rzeczy(*)……………………………………………………………………………………………………………. umowy dostawy następujących rzeczy(*) …………………………………………………………………………………umowy o dzieło polegającej na wykonaniu następujących rzeczy(*)/oświadczenie następującej usługi(*)……………………………………………………………………………………………………………………………………….

- Nr zamówienia................................................

- Data zawarcia umowy(*)/odbioru(*)…………………………………..

- Imię i nazwisko konsumenta(-ów)………………………………………..

- Adres konsumenta(-ów) ............................................................

............................................................

............................................................

- Podpis konsumenta(-ów) (tylko jeżeli formularz jest przesyłany w wersji papierowej)

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

- Data………………………………………..

(*) Niepotrzebne skreślić.


Melissa Sp. z o.o.

Drogeria Melissa

ul. Pomorska 75

90-224 Łódź.

Będą Państwo musieli ponieść bezpośrednie koszty zwrotu rzeczy.

Koszty zwrotnego dostarczenia towaru obciążają konsumenta, o ile odstąpienie nie zostało wywołane faktem choćby przejściowej niemożności spełnienia przez Melissa Sp. z o.o., Drogeria Melissa świadczenia o właściwościach zamówionych przez konsumenta.


4. Melissa Sp. z o.o., Drogeria Melissa podejmuje działania w celu zapewnienia w pełni poprawnego działania Sklepu, w takim zakresie, jaki wynika z aktualnej wiedzy technicznej i zobowiązuje się usunąć w rozsądnym terminie wszelkie nieprawidłowości zgłoszone przez Klientów.

Klient zobowiązany jest niezwłocznie powiadomić Melissa Sp. z o.o., Drogeria Melissa o wszelkich nieprawidłowościach lub przerwach w funkcjonowaniu serwisu Sklepu Internetowego.

Nieprawidłowości związane z funkcjonowaniem Sklepu Klient może zgłaszać pisemnie na adres:

Melissa Sp. z o.o.

Drogeria Melissa

ul. Pomorska 75

90-224 Łódź

lub mailowo pod adres [email protected].


W reklamacji Klient powinien podać swoje imię i nazwisko, adres do korespondencji, rodzaj i datę wystąpienia nieprawidłowości związanej z funkcjonowaniem Sklepu. Melissa Sp. z o.o., Drogeria Melissa zobowiązuje się do rozpatrzenia każdej reklamacji w terminie do 14 dni, a gdyby to nie było możliwe, do poinformowania w tym okresie Klienta, kiedy reklamacja zostanie rozpatrzona.


5. Melissa Sp. z o.o., Drogeria Melissa jako sprzedawca odpowiada wobec Klienta będącego konsumentem w rozumieniu art. 22[1] Kodeksu Cywilnego, za niezgodność z Umową sprzedaży Towaru zakupionego przez tego konsumenta, w zakresie określonym Ustawą o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej.

Reklamacje, wynikające z naruszenia praw Klienta gwarantowanych prawnie, lub na podstawie niniejszego Regulaminu, należy kierować na adres [email protected].

Melissa Sp. z o.o., Drogeria Melissa zobowiązuje się do rozpatrzenia każdej reklamacji w terminie do 14 dni, a gdyby to nie było możliwe, do poinformowania w tym okresie Klienta, kiedy reklamacja zostanie rozpatrzona.

Melissa Melissa Mikołaj Gauer nie jest producentem towarów. Producent ponosi odpowiedzialność z tytułu gwarancji sprzedanego Towaru na warunkach oraz przez okres wskazany w karcie gwarancyjnej. Jeśli dokument gwarancyjny przewiduje taką możliwość, Klient może zgłaszać swoje roszczenia w ramach gwarancji bezpośrednio w autoryzowanym serwisie, którego adres znajduje się w karcie gwarancyjnej.


6. Rozstrzyganie ewentualnych sporów powstałych pomiędzy Melissa Sp. z o.o., Drogeria Melissa a Klientem, który jest konsumentem w rozumieniu art. 22[1] Kodeksu Cywilnego, zostaje poddane sądom właściwym zgodnie z postanowieniami przepisów Kodeksu postępowania cywilnego.

Klient ma również możliwość dochodzenia swoich racji na unijnej platformie ONLINE DISPUTE RESOLUTION pod adresem https://webgate.ec.europa.eu/od.


7. Przesyłki wysyłane są w kartonach oklejonych firmową taśmą Apteki Melissa, przestrzegamy przed przyjmowaniem przesyłek owiniętych folią lub dostarczonych w firmowych opakowaniach "DPD" wskazuje to na uszkodzenie przesyłki.

W takiej sytuacji prosimy o niezwłoczne spisanie protokołu szkody z kurierem, oraz wskazanie że zewnętrzne opakowanie było uszkodzone.


8. Możliwy jest także odbiór osobisty zamawianych produktów w wybranych lokalizacjach.

Wybierając formę zapłaty za zamówienie należy wybrać opcję ZAPŁATA PRZELEWEM - ODBIÓR OSOBISTY.

Przy takim zamówieniu nie są naliczane żadne koszty wysyłki. Po odbiór prosimy zgłaszać się od poniedziałku do piątku w godz. 8:00-21:00 oraz w soboty w godz. 8:00-15:00 w wybranych lokalizacjach, po otrzymaniu od nas maila informującego, że zamawiane produkty są już dla Państwa przygotowane.

W trakcie odbioru zamówienia należ podać pełny numer zamówienia i imię nazwisko osoby która złożyła zamówienie.


INFORMACJA O STANIE REALIZACJI ZAMÓWIENIA

Zostaną Państwo poinformowani o każdej zmianie statusu swojego zamówienia drogą mailową.